Andre tjenester

Sjekkliste

 • Byggekontroll
 • Byggelånskontroll
 • Overtakelsesforretning
 • Bistand v/tvistesaker
 • Eiendomsrådgivning
 • Uavhengig kontroll
 • Arv- og skiftesaker
 • Prosjekt- og byggeledelse
 • Våtromskontroll
 • Arealoppmåling
 • Konflikthåndtering bygg
 • Vedlikeholdsavtale boliger/fritidsboliger